Festivalna dvorana Lent / 9. – 10. marec 2024
Festival Hall Lent / 9. – 10. March 2024

Program

 • Prodaja mineralov, fosilov in nakita

  Razstavljalci iz Slovenije in okoliških držav

 • Razstava: Morski fosili iz Slovenskih goric

  Razstavo pripravlja Viljem Podgoršek

 • Razstava: Minerali širše okolice Maribora

  Razstavo pripravlja Zmago Žorž

 • Ustvarjalna delavnica: Izdelovanje nakita

  Avtor: Zlatarska šola Tina Mežek s.p.

Razstava: Morski fosili iz Slovenskih goric

Kar težko je verjeti, da je na ozemlju Slovenskih goric in tudi širše naokrog bilo morje. Daljno zgodovino nam dokazujejo številne najdbe fosilov organizmov, ki v veliki meri še danes poseljujejo vodna prostranstva po Zemlji. Na njihovi osnovi je mogoče tudi dokazovati globino in nekatere lastnosti tedanjega morja. Različne vrste fosilnih kolonijskih koral iz okolice Dupleka potrjujejo, da je bilo celo bolj toplo kot je v povprečju danes Jadransko morje, prav tako pa so si plitvine skupaj s številnimi mehkužci, enoceličarji, algami ter ribami delili tudi morski psi. Velja še omeniti, da tedaj ni gladina morja segala tako visoko kot so danes najdeni nekateri fosili, ampak je svoje skozi nekaj milijonov let naredila tektonika, ki je skupaj s postopnim zasipavanjem materiala, katerega so prinašale tedanje reke, končno dosegla, da se je morje popolnoma umaknilo, območje pa dvignilo.

Na tematski razstavi bo predstavljen obseg morja v posameznih obdobjih ter več primerkov fosilnih najdb iz različnih krajev v Slovenskih goricah, nekaterih kar pred pragom Maribora, če lahko Meljski hrib tako imenujem. Njihova nahajališča pomaga naravi in nekaterim njenim procesom  občasno razkrivati človek z gradbenimi posegi.

Avtor razstave: Viljem Podgoršek

Razstava: Minerali širše okolice Maribora

Geološka zgradba Slovenskih Goric je dokaj enostavna. Zgornje plasti, ki jih lahko vidimo, so nastale pod Panonskim morjem. Gradijo jih predvsem laporjii, poščenjaki in apnenci. Kljub enostavni zgradbi smo pri gradbenih delih ob izgradnji avtocest našli zelo zanimive geološke pojave in minerale. Najbolj zanimive tudi v svetovnem merilu so bile septarije, kroglaste tvorbe do skoraj dva m premera, ki so nastale v zapletenih procesih na morskem dnu. Našli smo jih v Gornjem Štrihovcu, Poličkem Vrhu, Vajgenu, Polički Vasi, Jareninskem Vrhu in Hlapju. V septarijah so najdeni čudoviti kristali barita, kalcita in kremena, ter še več mikroskopskih kristalov drugih vrst mineralov.

Avtor razstave: Zmago Žorž

Ustvarjalna delavnica: Izdelovanje nakita

Zlatarska šola Tina Mežek ima prostore v Tržiču in je oblika neformalnega izobraževanja v zlatarskih tehnikah, praktično usposabljanje obsega 120 ur. Delavnico, na kateri si bodo obiskovalci oblikovali svoj kos nakita, bo vodila mentorica šole. Več o šoli si lahko ogledate na povezavi:

V sodelovanju z: Zlatarska šola Tina Mežek

ODPIRALNI ČAS / OPENING HOURS

sobota, 9.3.2024  in nedelja 10.3.2024 / od 9:00 do 19:00

Saturday, 9.3.2024  and Sunday, 10.3.2024 / 9:00 – 19:00

Cene vstopnic / Ticket prices

7.00 € … odrasli / Adults

6.00 € … dijaki, študenti, upokojenci / Students and seniors

4.00 € … osnovnošolci / Children

16.00 € … družinska / Family ticket (2+2)

Vstopnice bo možno kupiti neposredno na dogodku. / Tickets are available at the venue.

Prijavnica / Application form

Ustrezno izpolnite prijavnico / Fill out the Application form

Partnerji / Our Partners