Cankarjev dom – Velika sprejemna dvorana / 16. – 17. september 2023
Cultural and Congress Centre – Grand Reception Hall / 16. – 17. September 2023

Festivalna dvorana Lent / 18. – 19. november 2023
Festival Hall Lent / 18. – 19. November 2023